Mindset en saboteurs

Het lijkt wel een tweedeling in de achtertuin. In sommige stukken overheerst onrust: citroenvlinders en de bruine zandoogjes dartelen om elkaar heen. Vogels zijn druk met territorium gedrag, met foerageren, met alles voorbereiden voor maken van nestjes , leggen van eitjes. Echter, andere delen van de tuin lijken in diepe rust. Haast slaapstand: kikkers diep weggedoken in de poel, bomen zonder zichtbare knopjes, geen beweging in de hoop takken voor de egels. En toch is het hetzelfde seizoen, dezelfde omstandigheden, dezelfde externe omgeving.  Wat maakt dat in gelijke omstandigheden de een rust uitstraalt, en de ander onrust?

Zelf bepalen waar je heen wilt. Je richting, je doel.

Onrust en rust – en hun invloed op je resultaat

Er is niet een goed of foutvan  rust en onrust in zichzelf. Het is er gewoon. Ook bij mensen. Maar voor mensen geldt dat het wel degelijk uitmaakt in welke gemoedstoestand je zit, het heeft invloed op je resultaat. Op dat wat je wilt bereiken. En op hoe snel dat gaat.

Twee voorbeelden vanuit mijn coachpraktijk:

 • Een cliënt gaf aan dat hij erg onrustig was binnen in zichzelf en al tijden slecht sliep. Ik heb aangeraden eerst even langs de huisarts te gaan voor een licht slaapmiddel, om rust te herwinnen. Vanuit téveel onrust lukt het namelijk nauwelijks om profijt te hebben van een serie coach-gesprekken. Het slapen werd beter, concentratie nam toe, en de gesprekken brachten zoveel verlichting dat de cliënt op de goede manier in beweging kon komen. Richting zijn eigen doel.
 • Een andere cliënt was de rust zelve, voerde alle gesprekken met aandacht, deed de oefeningen…maar het lukte niet om ze toe te passen in de praktijk. Hij kwam niet in actie, hij miste de drive om ergens voor te gaan. Zolang de richting niet duidelijk was, was het in-beweging-komen letterlijk doelloos. Toen dat duidelijk werd, hebben we de coaching ingezet op het hervinden van een passende levensbestemming.

Mindset

Dus bij de een moest er eerst rust gecreëerd worden om vooruit te komen, bij de ander eerst onrust, gevoel van urgentie om echt te gaan bewegen.
Dit wordt ook wel genoemd het veranderen van je mindset. Je focus verleggen. De (vaak onbewuste) aandacht voor negatieve dingen vervangen door aandacht voor het positieve van een nieuwe fase. ‘Een nieuwe lente een nieuw geluid’. Op weg naar de richting waar je heen wilt. De eerste stap in de goede richting. En je niet laten afleiden door zaken die dat tegenhouden. Dingen die je van binnenuit saboteren.
Verandering van mindset is voor de meeste mensen lastig. De saboteurs lijken haast moeiteloos de overhand te houden. Hoe is dat voor jou?

Herken je een van de volgende saboteurs?

Heb jij dingen die door hun negatieve aandacht je blokkeren om positief je nieuwe levensfase te omarmen? Bijvoorbeeld:

 • Angst voor afwijzing
 • Angst voor zichtbaarheid
 • Angst om te gaan staan voor wie je bent
 • Angst voor tekort ( tijd, geld, liefde..)
 • Een script vanuit vroeger, dat als een stemmetje op je schouder je influistert:
  • Ik ben niet goed genoeg
  • Ik ben het niet waard
  • Ik ben niet geliefd
  • Ik ben onzichtbaar
  • Ik ben onveilig
  • Ik ben minder of meer dan…
  • Ik ben teveel…

De strijd met die saboteurs is op zich vrij simpel, maar daarmee nog niet makkelijk. Voor de meeste mensen zelfs behoorlijk lastig en energie-slopend. Het lukt alleen door steeds een heel klein stapje in de goede richting te zetten. En dan nog een. En dan nog een. Per dag één mini-stapje vooruit. Dit vraagt discipline, geduld en tijd. Voor velen onder ons precies de dingen waar we het vaak zo moeilijk mee hebben.

In plaats van uitstellen aanpakken.

Hoe doen vogels dat? En vlinders?  En als het wat warmer is ook de padden, egels, en de tamme kastanje? Zij hebben het geluk dat hun brein hen niet saboteert. Ze hebben niet die kleine stemmetjes die ze afleiden – zal ik nu wel / zal ik nu niet. Ze zitten niet eindeloos te dubben. Of mistroostig last te hebben van oude, slecht geheelde wonden. Ze doen gewoon wat vandaag hun taak is, hun levenstaak. Ze komen in beweging voor wat op dat moment urgent is. Wat hen dichter bij hun doel brengt. Zonder uitstel. En ze beginnen opnieuw als het even niet lukt. Zoals dat roodborstje dat ik de afgelopen week druk bezig zag een nestje te beginnen. Maar steeds op de verkeerde plek iets begon wat toch niet standhield. Opnieuw beginnen. Trial & error. Doelgericht: het nestje zal en moet er komen. Niet eerst tijden piekeren en wegzakken in moedeloosheid.

Uitzicht door inzicht

Uitzicht op een  mooie nieuwe periode ná de crisis, ná het drama dat je overkwam, ná het verlies, begint met inzicht in de grenzen van wat je kunt weten en dat waar je invloed op hebt. Het kennen van je nederige plaats in het universum. Realiteitszin maakt dat je weer vooruit kunt leven. Dat besluit kan ieder nemen, vanuit rust of onrust, net van waar je je bevindt. Dat begint met vandaag het eerste stapje zetten in de goede richting. Een eerste stapje kan ook zijn om me even te mailen met je vraag. Succes!