Bedrijfsgegevens

Naam
Mijn bedrijf heet Consultancy for Development (C4D). Zij opereert onder twee handelsnamen / twee begeleidings-lijnen die beide in samenhang actief zijn:

Eigenaar C4D
Drs. Hilde M. van Hulst-Mooibroek

Contact
033-30 13 2 27
06-23 86 33 5
info@hilde-transitiecoach.nl
www.hilde-transitiecoach.nl

Bezoek- en postadres
Praktijk voor Mentale Vitaliteit bij transities
Hooglandseweg-Noord 62
3813 VE Amersfoort

Bank van C4D
IBAN NL10 Rabo 0149 3902 54

Belasting en KvK van C4D
BTW identificatienummer NL001114100B63
KvK 05086426

Terms & Policies

In onze bedrijfsvoering gelden een aantal uitgangspunten en regelingen. Voor algemene transparantie geven we hieronder zoveel mogelijk aspecten weer. Indien je hierover vragen hebt of meer informatie wilt, neem gerust contact op.

Kosten en baten

Zie voor specifieke prijzen bij ons aanbod van diensten. Vaak gaat het echter ook om maatwerk, waarbij afzonderlijke prijzen worden afgesproken

Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor:

  • particuliere cliënten: mensen die de begeleiding zelf betalen;
  • zakelijke cliënten:
    1. medewerkers die een begeleidingstraject vergoed krijgen door de werkgever (bijvoorbeeld vanuit een CAO of een fonds); een bedrijf kan daartoe ook zelf contact opnemen (bijv. bij outplacement of re-integratie).
    2. een bedrijf / organisatie die voor zichzelf of voor een partner-organisatie een dienst aanvraagt

BTW.
Het BTW -ID van C4D  is NL 0133.69 404.B01. Voor werk in Nederland geldt een BTW-tarief van 21%, mbt werk voor ontwikkelings-samenwerking ben ik BTW-vrijgesteld.

In het geval dat mijn tarieven voor jou een werkelijke belemmering zijn om je aan te melden voor coaching of een training terwijl je dat wel graag zou willen, dan verzoek ik je toch contact met mij op te nemen. We kunnen dan samen kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden.

Helaas vergoeden de meeste verzekeringen coaching (nog) niet. Tip: vraag vooraf bij je werkgever of de diaconie of er mogelijkheden zijn een deel van de kosten mee te dragen. Soms is een coaching-traject geïndiceerd via de arbo-arts, of als onderdeel 1e / 2e spoor trajecten.

Baten
Over het algemeen zal een cliënt de kosten van begeleiding er snel uit hebben. Niet in de portemonnee, maar wel vertaald naar persoonlijk welbevinden en snellere re-integratie. Met toename van levenskunst en werkplezier.

Voor een bedrijf zal het  optimaal benutten van de aanwezige (rest)capaciteiten van werknemers zich vertalen in minder schadelast door ziekteverzuim, zoals extra kosten voor vervanging. Plus uiteraard de eventuele druk op arbeidsvreugde bij collega’s: als het moet nemen zij zonder morren tijdelijk extra werk over, maar zij kunnen gemakkelijk ook tegen hun grens aan gaan lopen als het te lang duurt.

Ethische Code en klachtenreglement
Hilde van Hulst-Mooibroek is geaccrediteerd en gecertificeerd coach, en aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Vereniging van Beroepscoaches, www.nobco.nl,  en de EMCC (European Mentoring & Coaching Council), www.emccouncil.org.

Hilde werkt volgens de ethische code en het klachtenreglement van NOBCO.
Lees verder onder FAQ voor vragen over een coachingstraject bij Hilde-TransitieCoach.

Corporate Social Responsibility
C4D doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door te werken volgens de principes van WereldCoach: Eén gecoachte hier is één gecoachte daar.
Eveneens werkt C4D volgens de principes van The White Label, het keurmerk voor verantwoorde ondernemers (in de bedrijfsvoering zo ‘groen’ mogelijk werken zoals weinig printen, openbaar vervoer, zuinig met stroom en water, Fairtrade koffie, etc.).
Over mijn e-mail pakket bij Mijndomein: die is 100% klimaatneutraal. En dat is belangrijk, want ‘het internet’ stoot bijna net zoveel CO2 uit als alle vliegverkeer in de wereld. Met duurzame projecten maakt Mijndomein je website volledig klimaatneutraal, al sinds 2010 werken ze samen met FairClimateFund.

Het past in onze zakelijke benadering dat ook mensen en organisaties die zich geen professionele ondersteuning kunnen veroorloven wel geholpen worden. Voorwaarde is dat hun missie en visie voldoende linkt met het soort service die we verlenen, maar dat men daar geen of onvoldoende budget voor heeft. HildeConsult / Hilde-TransitieCoach draagt in een dergelijk geval bij met tijd/ energie/ diensten tegen een lagere prijs of vrij van kosten op gift-basis. Dit wordt net als altijd gedaan op contract-basis, en uitgevoerd op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau als gebruikelijk.
Neem alstublieft contact op als deze situatie op u van toepassing is.

Algemene voorwaarden
Consultancy for Development (C4D) is gevestigd te Amersfoort, en maakt gebruik van de handelsnamen: Hilde-TransitieCoach en HildeConsult. Op alle zakelijke transacties en aanbiedingen van C4D zijn onze algemene voorwaarden (pdf) van toepassing.

Privacy Statement
Consultancy for Development (C4D) is gevestigd te Amersfoort, en maakt gebruik van de handelsnamen: Hilde-TransitieCoach en HildeConsult.
Wij vinden het natuurlijk van het allergrootste belang dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. We vinden het ook belangrijk dat we transparant zijn in de toepassing van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit privacy statement willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als je onze websites (www.hilde-transitiecoach.nl of www.hildeconsult.com ) bezoekt en andere klantgegevens die we nodig hebben om te functioneren, en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Disclaimer
De website www.hilde-transitiecoach.nl is eigendom van C4D. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C4D.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. C4D sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. C4D is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.
Hyperlinks die leiden naar externe websites of Social Media buiten het domein www.hilde-transitiecoach.nl of www.hildeconsult.com zijn geen eigendom van C4D. C4D aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de daar aangeboden informatie.