Ritueel bij Oud en Nieuw

Rituelen zijn in feite ankermomenten die betekenis geven aan een speciaal moment. Samen beleven van een ritueel kan een mooie of moeilijke transformatie in het leven markeren én ondersteunen. Het ritueel schrijft als het ware voor hoe te doen, wat een rustgevende ordening geeft, en wat daarmee ruimte creëert voor emotie.
Soms zijn er geen woorden te vinden bij wat ons overkomt en zijn we door het leven ontdaan. Een ritueel biedt dan perspectief. Mijn eigen meest geliefde ritueel bij Oud en Nieuw?

Snoeien van druif en vijg

Eind december/ begin januari is het de geëigende tijd om druif en vijg te snoeien, omdat al heel snel in januari de sapstroom op gang komt. Zowel druif als vijg kunnen dan ernstig verzwakken of zelfs doodbloeden als je te laat bent met de wintersnoei. Soms is het nog zo koud buiten dat je vanuit dat wat je zelf ervaart eerder zou zeggen: ik wacht beter nog maar even, straks vriest ie dood. Maar het mirakel is dat het juiste moment van snoeien bepaald wordt door iets wat niet waarneembaar is, de onzichtbare sapstroom. Je kiest dus in dit soort dingen met je hoofd, en niet met je gevoel.

Hoe is deze snoei voor mij een Oud en Nieuw ritueel geworden?
Deze snoei deed ik meestal vlak voor de jaarwisseling – het oude jaar ligt dan zowat achter je, en het nieuwe ligt ongerept voor je. Door in die takken te knippen, strak op een hoofdtak / legger, alle ballast eraf, doe ik als het ware een handeling  van wegdoen, achter me laten, opruimen, controleren op ziekten en die wegsnijden. Dat voelde elk jaar meer en meer symbolisch, zoiets als: dat wat er in het afgelopen jaar niet productief was, niet tot bloei is gekomen, geen vrucht heeft gedragen, dat zeul ik niet weer mee het nieuwe jaar in.
Dat oude weghalen geeft ruimte voor het nieuwe. Nieuwe vormgeving creëren die je pas ziet als alles uitloopt. Takken die te dicht op elkaar staan weghalen zodat licht en lucht overal kunnen doordringen, nieuwe steunlatjes aanbrengen nu je er goed bij kunt. Door dit heel bewust zo te beleven zeg ik als het ware: OK alles wat nieuw is, kom maar op, ik heb gedaan wat ik kon om je de ruimte te geven en je te verwelkomen, ik laat me nu verder verrassen.

Mediterend snoeien
Dit jaar ging ik nog een stapje verder. Ik gaf namen aan de takken die weggeknipt werden: bye bye onnutte tak van het getreuzel. Bye bye tak van het vele TV-kijken. Bye bye tak van meer woorden dan daden. Bye bye tak van de extra kilo’s. Bye bye tak van de korte lontjes.  En het wonder gebeurde: toen deze onnutte takken wegvielen, kwamen de oude en nieuwe gestel-takken /de leggers tevoorschijn. Die meegaan het nieuwe jaar in, die stevig zijn, waar je op kunt vertrouwen. De legger van veerkracht, de legger van creativiteit, de legger van levenslust, de legger van goede moed, de legger van humor.
En ik sloot het ritueel af door uiting te geven aan mijn dankbaarheid voor deze dragende gestel-takken in mijn leven, die mij vitaal maken ongeacht de omstandigheden.

Mijn wens voor jou
Misschien heb je een druif en/of vijg, zodat je ditzelfde ritueel eens kunt proberen. Zo niet, met een andere vormgeving kan deze actie natuurlijk ook. Bijvoorbeeld op papiertjes schrijven wat je nu echt achter je wilt laten, en die papiertjes dan symbolisch verbranden. De gestel-takken / de leggers die je daarbij vast ook tegenkomt: nou, geef die maar een gouden randje en hang ze zichtbaar op een plek waar je veel komt. Het zijn die dragers die je overeind houden in het nieuwe jaar als er ongetwijfeld opnieuw lastige situaties te verwerken zijn. Want zo is het leven.
Ik wens je Heil en Zegen in het Nieuwe Jaar 2021. Heil is heelheid. En snoeien is de weg naar heelheid. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden, ja toch?

Wil je weten hoe de kwaliteit van je eigen ‘leggers’ er bij staan? Met andere woorden: hoe jouw vitaliteit er op dit moment uitziet? Bestel dan de Quick Scan Mentale Vitaliteit, doe de digitale vragenlijst, en bespreek de uitslag samen met mij. Kan live in Amersfoort of via (beeld)bellen.
Wellicht ken je mensen voor wie een dergelijk scan een goede start van het nieuwe jaar zou kunnen zijn. Stuur dit bericht dan gerust door.
Goede jaarwisseling!